Coaching met familie opstellingen

Verstrikkingen binnen een familie maken zwak en verstoren het familiesysteem

Een individuele familieopstelling is een krachtige en bijzondere manier om te werken aan je onderliggende patronen om zo persoonlijke groei en ontwikkeling mogelijk te maken. De Duitse filosoof en hypnotherapeut Bert Hellinger is de grondlegger van de methode Familie- en Organisatieopstellingen.

Verstrikkingen binnen een familie maken zwak en verstoren het familiesysteem

Wat is een familieopstelling?

Elke persoon binnen een familie is verbonden met alle andere familieleden, zelfs als deze al lang zijn overleden of als de persoon deze nooit persoonlijk heeft gekend. De familie vormt een systeem en elk individu van de familie is een element van dat systeem.

Verstoring

Als er een verstoring (verlies door overlijden, abortus, scheiding, uitsluiting, oorlog, misdaad, ernstige ziekte, e.d.) optreedt heeft dit invloed op iedereen binnen de familie en zal er getracht worden deze verstoring te compenseren. Dat gebeurt vaak doordat een of meerdere familieleden een last op zich nemen die niet bij hen hoort. Dit mechanisme wordt verstrikking genoemd. Het verstorende ervan is, dat men de last van een ander niet kan dragen. Men kan de tranen van een ander niet huilen. Men kan de schuld of schaamte van een ander niet op zich nemen. Verstrikkingen binnen een familie maken zwak en verstoren het familiesysteem. Het blijkt dat deze verstrikkingen grote invloed uitoefenen op hoe we nu in het leven staan, hoe we ons gedragen en hoe we relaties met andere mensen aangaan. Hier zijn we ons meestal niet van bewust, maar we merken het wel aan steeds terugkerende fysieke, geestelijke of emotionele problemen, klachten en spanningen.

Methode

Familieopstellingen is een methode om zonder woorden te laten zien welke plek we in ons huidige gezin of gezin van herkomst innemen.  Tijdens de opstelling krijg je inzicht en ervaar je wat jou blokkeert, waar je angsten, onzekerheden, of twijfels vandaan komen en waarom je je plek niet in kunt nemen.  Meestal wordt ook de weg getoond om het probleem op te lossen. Zo kan coachen met familieopstellingen helpen bij het ondersteunen en doormaken van levensprocessen vanuit liefde, respect en verbinding.

Uitgangspunten van een familieopstelling

  1. Ieder heeft een vaste plek binnen het systeem en heeft recht op erkenning binnen het systeem.
  2. Binnen het systeem staan de personen in een bepaalde rangorde ten opzichte van elkaar.
  3. Binnen het systeem dienen het geven en nemen tussen personen in balans te zijn.

Meld je aan, of maak een afspraak

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.